Касательно применения санкции уполномоченным органом

Касательно применения санкции уполномоченным органом
АО «Tengri Capital MB»
Лицензия №3.2.231/9 от 25 января 2017 г.

Касательно применения санкции уполномоченным органом
27 декабря года
Настоящим АО «Tengri Capital MB» сообщает о применении к компании 20 декабря 2018 года (получено 27 декабря 2018 года) санкции в виде административного штрафа Национальным Банком Республики Казахстан согласно части 2 статьи 256 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Уәкілетті орган қолданған санкция туралы
2018 жылғы 27 желтоқсан
Осымен «Tengri Capital MB» АҚ 2018 жылғы 20 желтоқсанында (2018 жылғы 27 желтоқсанында жеткізілген) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 256 бабының 2 тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Коғамға әкімшілік штраф түрінде санкция қолданғаны туралы хабарлайды.